Cristina Aranda, estudi de disseny gràfic 
     disseny@cristinaaranda.com
     Balmes 47
     08960 SANT JUST DESVERN